Vozík RV1

Rádiem řízený, bateriový vozík určený pro střelbu na pohyblivé cíle. Pohybuje se po kolejové dráze standardních rozměrů. Nosičem terče je zvedák VRZ1 přimontovaný na vozík.

RV1 RV1


Funkce vozíku:
Základní parametry:

Terčová zařízení