Terčová zařízení

Terčová zařízení firmy SPAME,s.r.o. jsou určena k provádění základního a zdokonalovacího výcviku ve střelbě z ručních zbraní a bojovými vozidly, s využitím variability terčové situace.
Umožňují výcvik v denní i noční době a spolehlivou registraci zásahů pro objektivní hodnocení cvičících. Jsou tvořena sestavou elektronických, elektrických, elektromechanických a hydraulických částí.
Zařízení je konstruováno tak, že vyžaduje minimální nároky na údržbu.

Všechny součásti mimo nabíječek mají nezávislé bateriové napájení a jsou vybaveny rádiovým modemem. Frekvence radiostanic je zvolena v komerčních pásmech a je možné použít i jiné frekvence.

Od roku 2005 jsou dodávány soupravy pro dálkové ovládání terčů (ZDOT) na výcviková zařízení Armády České republiky.

Společnost SPAME byla zaregistrována jako dodavatel NATO pod kódovým označením NCAGE :1744G.

Pro nácvik střelby dalších zájemců, jako jsou myslivecká sdružení, střelecké kluby, soukromé střelnice apod., jsou určeny malé zvedáky terčů a malé terčové vozíky.


Terčová zařízení